top of page

VIRIYAPLASTIC CO.,LTD.

บริษัท วิริยะพลาสติก จำกัด

สนง.ใหญ่ 97 ม.1 ซอยเทียนทะเล 20 ถนน บางขุนเทียน-ชายทะเล

แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

02-416451,15    TAX ID : 0105535006601

L_gainfriends_qr.png
line _.png
178180.png
Aw_map viriya-02.png
เลขแผนที่-04.png
click-02.png
Screen Shot 2563-03-23 at 14.01.32.png
Screen Shot 2563-03-23 at 14.15.41.png
Screen Shot 2563-03-23 at 14.19.42.png
Screen Shot 2563-03-23 at 14.19.39.png
Screen Shot 2563-03-23 at 11.00.44.png
Screen Shot 2563-03-23 at 14.22.05.png
Screen Shot 2563-03-23 at 14.16.08.png
Screen Shot 2563-03-23 at 14.17.55.png
Screen Shot 2563-03-23 at 14.17.47.png
Screen Shot 2563-03-23 at 14.19.19.png
bottom of page