ใบประกาศเกียรติคุณ " มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ "

S__31629482.jpg

ตรวจ ATK พนักงานสำหรับการเริ่มงานวันแรกของปี 2565

ตามมาตรการของทางภาครัฐที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อยู่ในขณะนี้ทาง บริษัท วิริยะพลาสติก จำกัด จึงให้ความร่วมมือกับทางภาครัฐในการรักษามาตรการความปลอดภัยของเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยการตรวจหาเชื้อด้วยชุดเครื่องตรวจ ATK ให้กับพนักงานทุกคนก่อนเริ่มงาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้กับทางบริษัท

2.jpg
4.jpg
3.jpg

โครงการมอบถุงเท้าแพทย์กันโควิด

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องของ Covid-19 ที่กระจายไปทั่วโลก และในประเทศไทย ยังมีผู้ติดเชื้อจำนวนมาก และบุคคลากรทางการแพทย์ผู้เป็นกำลังหลักสำคัญก็ยังคงเผชิญความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโควิด19 กันอยู่เราจึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม จึงได้จัดทำโครงการมอบ ถุงเท้าแพทย์ กันโควิค เป็นอุปกรณ์ป้องกันประเภทหนึ่งที่ช่วยปกป้องบุคคลากรทางการแพทย์จากเชื้อไวรัสได้

S__319492.jpg
S__319494.jpg
S__319495.jpg

โครงการมอบผ้าห่อศพโควิดให้ รพ.ปัตตานี

พื้นที่ จ.ปัตตานี 1 ใน 10 จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ มากกว่า 100 รายต่อวันทำให้ทาง
โรงพยาบาลปัตตานีมีอุปกรณ์ที่ขาดแคลน จึงเกิดโครงการบริจาคผ้าห่อศพ ทาง บริษัท วิริยะพลาสติก จึงได้ทำโครงการ มอบผ้าห่อศพ โควิด เพื่อส่งมอบให้แก่ทาง โรงพยาบาล ปัตตานี

S__29818984.jpg
S__29818985.jpg
S__29818982.jpg
S__29818986.jpg

โครงการมอบ Faceshield ให้รพ.ตำรวจ

เพื่อเป็นกำลังใจและสนับสนุนเจ้าหน้าที่ทุกท่านในการทำงานด้านหน้า ทางบริษัท วิริยะพลาสติก จำกัด จึงจัดส่งมอบ Faceshield จำนวนหนึ่ง มอบให้แก่ทาง โรงพยาบาลตำรวจ
 

S__29818973.jpg
S__29818970.jpg

โครงการมอบ Faceshield ให้รพ.บำราศนราดูร 

โครงการมอบ Faceshield สนับสนุนเจ้าหน้าที่ทุกท่านในการทำงานด้านหน้า ทางบริษัท วิริยะพลาสติก จำกัด จึงจัดส่งมอบ Faceshield จำนวนหนึ่ง มอบให้แก่ทาง โรงพยาบาลลำราศนราดูร
 

S__29818961.jpg
S__29818964.jpg
S__29818963.jpg

โครงการมอบ Faceshield ให้มูลนิธิ รพ.พระมงกุฎเกล้า

โครงการมอบ Faceshield สนับสนุนเจ้าหน้าที่ทุกท่านในการทำงานด้านหน้า ทางบริษัท วิริยะพลาสติก จำกัด จึงจัดส่งมอบ Faceshield จำนวนหนึ่ง มอบให้แก่ทาง โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

S__29818966.jpg
S__29818968.jpg

โครงการมอบ Faceshield ให้ รพ.ศิริราช

โครงการมอบ Faceshield สนับสนุนเจ้าหน้าที่ทุกท่านในการทำงานด้านหน้า ทางบริษัท วิริยะพลาสติก จำกัด จึงจัดส่งมอบ Faceshield จำนวนหนึ่ง มอบให้แก่ทาง โรงพยาบาลศิริราช

S__29818975.jpg
S__29818977.jpg
S__29818978.jpg

โครงการมอบ Faceshield ให้หน่วยงานจราจร

โครงการมอบ Faceshield สนับสนุนเจ้าหน้าที่ทุกท่านในการทำงานด้านหน้า ทางบริษัท วิริยะพลาสติก จำกัด จึงจัดส่งมอบ Faceshield จำนวนหนึ่ง มอบให้แก่ทาง ตำรวจ หน่วยงานจราจร

S__29818980.jpg

โครงการปลูกฝังเด็กไทยใส่ใจวินัยจราจร

ณ .อำเภอนครนายกจังหวัดนครนายกและได้จัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ปีพ.ศ. 2561ได้จัดโครงการ 
" ปลูกฝังเด็กไทยใส่ใจวินัยจราจร " เพื่อส่งเสริมการใส่หมวกกันน็อคในการเดินทางโดยใช้รถจักรยานยนต์เพื่อความปลอดภัยบนท้องถนน

Screen Shot 2562-03-21 at 15.10.41.png
Screen Shot 2562-03-21 at 15.10.20.png
Screen Shot 2562-03-21 at 15.07.32.png

ส่งเสริมและสอนวิธีการใช้หมวกกันน็อกให้เด็กนักเรียน

     วันที่ 26 กันยายน ปี พ.ศ. 2559 ได้สนับสนุนหมวกกันน็อคและมอบหมวกกันน็อคและเจ้าหน้าที่ร่วมกันสอนวิธีใช้หมวกกันน็อกให้กับเด็กเด็ก

Screen Shot 2562-03-21 at 15.39.41.png
Screen Shot 2562-03-21 at 15.40.12.png
Screen Shot 2562-03-21 at 15.40.29.png
Screen Shot 2562-03-21 at 15.39.52.png

มอบหมวกกันน็อก สถานีตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี

    มอบหมวกกันน็อคสถานีตำรวจภูธร จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อรณรงค์ใช้หมวกกันน็อกสวมใส่ทุกครั้งขณะขับขี่เพื่อความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่นและผู้ร่วมขับขี่บนท้องถนน

Screen Shot 2562-03-21 at 16.52.15.png
Screen Shot 2562-03-21 at 16.52.27.png

รณรงค์นิสิตนักศึกษา เปิดไฟใส่หมวก

เราได้มอบทุนจำนวนหนึ่งเพื่อสนับสนุน กีฬา มวย ไทย สืบสานประเพณีไทย โครงการร่วมส่งเสริม
และมอบทุน ให้กับ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคามเมื่อวันที่ 11 มกราคมปีพุทธศักราช 2562

8.1.jpg
8.jpg

นำหมวกกันน็อกแจกชาวบ้านโดย คปภ.

มอบหมวกกันน็อกให้กับ คปภ. เพื่อแจกจ่ายให้กับชาวบ้าน โดยจัดตั้งโครงการ "คนประกัน ปั้นนำ้ใจ"  ณ โรงเรียน ตชด.ทอท. จังหวัดเชียงรายเมื่อวันที่สองธันวาคมพุทธศักราช 2561

Screen Shot 2562-03-21 at 18.22.19.png
Screen Shot 2562-03-21 at 18.22.02.png
Screen Shot 2562-03-21 at 18.21.52.png
Screen Shot 2562-03-23 at 10.36.03.png
Screen Shot 2562-03-23 at 10.36.24.png

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการมอบหมวกกันน็อคบุญเพื่อนรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่อำเภอเชียงของจังหวัดเชียงราย

  3 ธ.ค. พ.ศ. 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายอําเภอเชียงของ ผู้แทนบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จํากัด และหัวหน้าส่วนราชการในพันที่อําเภอเชียงของ ร่วมกันมอบหมวกกันน็อคบุญให้แก่ผู้แทนหมู่บ้านๆ ละ ๒ ใบ จํานวน ๑๐๒ หมู่บ้าน รวม ๒๐๔ ใบ ณ หอประชุมโรงเรียนเชียงของวิทยาคม อําเภอเชียงของจังหวัดเชียงราย โดยกําชับการขับเคลือนงานถนนเป็นวาระจังหวัด เน้นการเป็นตัวอย่างทางวินัยจราจรของผู้นํา

Screen Shot 2562-03-23 at 11.22.50.png
Screen Shot 2562-03-23 at 11.15.36.png
Screen Shot 2562-03-23 at 11.14.42.png

โครงการกองทุนผ้าป่าพร้อมหมวกบุญเพื่อชุมชนชาวเชียงของ

วันเสาร์ที่ 22 กันยายนพ.ศ. 2561 เวลา 09:09 น. เราได้ร่วมบุญส่งเสริมโครงการหมวกบุญ เพื่อชุมชนชาวเชียงของ  เพื่อ รณรงค์ให้ผู้มาร่วมบุญได้ร่วมกันสวมใส่หมวกกันน็อคเพื่อความปลอดภัยบนท้องถนน

Screen Shot 2562-03-23 at 11.26.40.png
Screen Shot 2562-03-23 at 11.26.20.png
Screen Shot 2562-03-23 at 11.26.28.png
Screen Shot 2563-03-23 at 14.01.32.png
Screen Shot 2563-03-23 at 14.15.41.png
Screen Shot 2563-03-23 at 14.19.42.png
Screen Shot 2563-03-23 at 14.19.39.png
Screen Shot 2563-03-23 at 11.00.44.png
Screen Shot 2563-03-23 at 14.22.05.png
Screen Shot 2563-03-23 at 14.16.08.png
Screen Shot 2563-03-23 at 14.17.55.png
Screen Shot 2563-03-23 at 14.17.47.png
Screen Shot 2563-03-23 at 14.19.19.png